Połączenie MCI i PEM – informacje

Ogłoszenia

Tekst jednolity statutu funduszu MCI.PrivateVentures FIZ

Ogłoszenia o zmianie statutu

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów

Wyceny oficjalne

Sprawozdania finansowe

Ogłoszenia o wykupie certyfikatów inwestycyjnych

Ogłoszenia funduszu

Komentarze zarządzających do wyników MCI.TechVentures 1.0.