Aktualności

Eurecan European Venture Contest po raz pierwszy w Polsce

18.11.2010 Pobierz PDF

23 listopada br. po raz pierwszy w Polsce odbędzie się półfinał Eurecan European Venture Contest, współorganizowany przez MCI Management, Krajowy Fundusz Kapitałowy i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wicepremier, Minister Gospodarki, Pan Waldemar Pawlak oraz Prezydent m. st. Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wydarzenie będzie miało miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W części oficjalnej znajdą się dwa panele dyskusyjne z udziałem znakomitych przedstawicieli świata biznesu: inwestorów, specjalistów ds. finansowych i ds. strategii. Następnie odbędą się sesje, podczas których zakwalifikowane do półfinału w Warszawie spółki, będą miały możliwośd zaprezentowania się przed panelem międzynarodowych ekspertów. Co roku, po stronie jury, w wydarzeniu tym bierze udział wielu przedstawicieli najlepszych i największych funduszy inwestycyjnych z całego świata. Jest to zatem dla uczestników wyjątkowa okazja zaistnienia w świadomości europejskich inwestorów i kluczowych postaci rynku oraz pozyskania dodatkowego kapitału i szans rynkowych.

EEVC to rozwijane od kilku lat w Europie przedsięwzięcie mające na celu wyłonienie liderów spośród innowacyjnych firm technologicznych (life science, ICT i cleantech) będących na wczesnym etapie rozwoju. Podczas konkursu wyłaniane, oceniane i nagradzane są innowacyjne przedsiębiorstwa, cechujące się odpowiednio dużym potencjałem rozwoju oraz stopniem zaawansowania technicznego oferowanych produktów i usług, dzięki któremu będą w przyszłości wywierad znaczący wpływ na swoją branżę i przyczynid się do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie. W warszawskiej edycji półfinałów konkursu wybrane zostanie 10 spółek, które będą zmagad się na forum europejskim. Najlepsi spośród nich będą mied możliwośd wzięcia udziału w zjeździe półfinalistów w Dusseldorfie (grudzieo br.) oraz zaprezentowania się przed Komisją Główną podczas grudniowego finału EEVC w Barcelonie o nagrodę w wysokości 90.000 euro (również grudzieo br.).

Celem organizatorów, oprócz wyłonienia perełek spośród najbardziej innowacyjnych spółek z branż ICT, biotech/lifescience i cleantech jest promowanie polskich firm oraz polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności za granicą, wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego oraz przekształcenie wydarzenia w wydarzenie cykliczne i obejmujące swoim zasięgiem cały region Europy Środkowo-Wschodniej (Środkowoeuropejskie Półfinały EEVC), co przyczyni się uczynienia z Warszawy centrum finansowego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji oraz zgłoszenia w charakterze słuchaczy na częśd konferencyjną wydarzenia: http://www.konkurseevc.pl.

Wydarzenie organizowane jest dzięki wspólnej inicjatywie: MCI Management SA, Krajowego Funduszu Kapitałowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przy współpracy: ATM SA, Eficom SA, PKF Consult Sp. z o.o., Europe Unlimited, New Europe Events, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Parków Technologicznych.

18.11.2010 Pobierz PDF