Aktualności

Emisja obligacji MCI Management SA przyniosła ponad 27 mln złotych na nowe inwestycje. Debiut obligacji na rynku CATALYST 7 lipca

02.07.2010 Pobierz PDF

Papiery dłużne MCI Management SA, wyemitowane w drodze niepublicznej emisji, trafiły do portfeli kilkunastu funduszy inwestycyjnych. Nowatorska procedura umożliwiła natychmiastowy depozyt obligacji w KDPW. Wkrótce papiery zadebiutują na rynku alternatywnym Catalyst.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonej oferty. To pierwsza transza w ramach naszych planów na ten rok. Pozyskane środki mogą być w bardzo szybkim czasie zainwestowane, bowiem na liście potencjalnych inwestycji znajduje się kilka niezwykle interesujących projektów. Szacujemy, że w ciągu najbliższych tygodni ta kwota zostanie zagospodarowana” – mówi Beata Stelmach, wiceprezes MCI Management SA.

W dniu 1 lipca przydzielone zostały obligacje zwykłe na okaziciela, serii E, dzięki czemu Spółka pozyskała 27.450 tys. zł. Obligacje zaoferowane zostały w drodze niepublicznej subskrypcji. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN. Obligacje nie są zabezpieczone. Dniem wykupu obligacji jest 28 czerwca 2013 r.

Niski poziom zadłużenia MCI Management SA, a także stabilna sytuacja Spółki oznacza niski poziom ryzyka inwestycyjnego i bardzo atrakcyjne możliwości dla obligatariuszy. Emisja obligacji, to jeden ze sposobów pozyskiwania przez MCI Management środków na nowe inwestycje. Jest to nie tylko korzystny sposób finansowania, ale właściwe wykorzystanie rynku kapitałowego do rozwoju Spółki.

„Będąc spółką giełdową uważamy, że należy korzystać z możliwości i przywilejów, jakie daje rynek kapitałowy. Do grona obligatariuszy dołączyło kilkunastu inwestorów finansowych, poszukujących atrakcyjnych instrumentów dłużnych. Bardzo nas cieszy, że jest coraz większe zainteresowanie korporacyjnymi obligacjami – to niezwykle ważna alternatywa dla kredytów bankowych. Jeśli nie nastąpią gwałtowne zmiany na rynkach finansowych jesienią tego roku będziemy chcieli przeprowadzić kolejną emisję” – dodała Beata Stelmach.

02.07.2010 Pobierz PDF