Aktualności

Efigence (dawniej część 3dart) obejmuje akcje w Expertia.pl

18.12.2001 Pobierz PDF

Zarząd MCI Management SA informuje, że w dniu 17 grudnia 2001 roku Efigence sp. z .o.o., wyłoniona z 3dart.com, objęła 13% akcji spółki akcyjnej Polski Portal Ubezpieczeniowy, właściciela platformy internetowej expertia.pl. Efigence – w ramach współpracy z expertią – tworzy oprogramowanie wspierające dystrybucję ubezpieczeń poprzez wykorzystanie internetu. Dalszy rozwój projektu będzie prowadził do zwiększania się zaangażowania Efigence
w expertię.
Polski Portal Ubezpieczeniowy SA wraz ze spółką zależną Expertia Sp. z o.o. oferuje nowoczesne rozwiązania podnoszące efektywność oraz jakość usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce. expertia rozpoczęła działalność w modelu B2C, jednakże szybko rozszerzyła ją na rynek B2B. Już
w styczniu 2002 roku firma uruchomi sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem agencji ubezpieczeniowych w całym kraju. Pośrednicy ubezpieczeniowi (w tym również dealerzy samochodowi), którzy zawarli umowy z expertią uzyskają dostęp do extranetowego systemu ubezpieczeniowego, umożliwiającego porównywanie ubezpieczeń różnych zakładów ubezpieczeń, druk dokumentów ubezpieczeniowych i automatyzację rozliczeń.
Zdaniem Macieja Bud-Gusaim, Prezesa Zarządu spółki Polski Portal Ubezpieczeniowy – „Oferta expertii w modelu B2B podniesie opłacalność działania agencji ubezpieczeniowych, jednocześnie poprawiając jakość ich usług. Wyraźne korzyści odniosą też zakłady ubezpieczeń, którym nasz system pozwoli na obniżkę kosztów administracyjnych związanych z akwizycją ubezpieczeń indywidualnych.”
Uruchomienie masowej sprzedaży ubezpieczeń w modelu B2C zaplanowane jest na I kwartał 2002 roku – będzie ona realizowana przy współpracy z jednym z największych portali internetowych. W tej sprawie toczą się jeszcze rozmowy z wybranymi partnerami.
„Początkowo zakładaliśmy, że expertia będzie działać wyłącznie na rynku B2C. Rozszerzenie modelu o rynek B2B, a właściwie skoncentrowanie się na nim – to bardzo dobra decyzja. Dzieki wykorzystaniu tradycyjnych kanałów dystrybucji expertia uniezależni swoje wyniki od tempa rozwoju rynku
e-commerce w Polsce. To ciekawy model biznesowy, zwłaszcza że rynek ubezpieczeń jest rozległy
i potrzebuje tego typu usprawnień. expertia będzie pierwszą tego rodzają firmą działającą w Polsce.” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes MCI Management SA.
Efigence (wcześniej część spółki 3dart.com) podjął współpracę z expertią w maju 2000 roku, kiedy został wybrany na twórcę technologii projektowanej platformy internetowej. Doświadczenie zdobyte od założenia expertii oraz dzisiejsza strategia spółki wskazują, że rozwój technologii będzie jedną
z kluczowych przewag konkurencyjnych spółki, budujących jej fundamentalną wartość. „Konkurencja, która powstanie w niedługiej przyszłości wymusi na nas dalsze inwestowanie w technologię. Pozyskanie Efigence na akcjonariusza pozwala nam ze spokojem patrzeć na naszą pozycję rynkową
i dodatkowo buduje wartość firmy.” – mówi Maciej Bud-Gusaim.
Dla 3dart zaangażowanie się w expertię było nie lada wyzwaniem. Teraz, po dwóch latach ścisłej współpracy, spółka znakomicie orientuje się w zawiłościach tematyki ubezpieczeniowej. Stworzone rozwiązania należy traktować jako unikalne w skali światowej. „Nasza współpraca z expertią daje
w rezultacie znakomity produkt, który nie tylko może być źródłem satysfakcji, ale jest jednym
z nielicznych przykładów praktycznego wykorzystania technologii internetowych do prowadzenia biznesu. Wierzymy w powodzenie tego przedsięwzięcia, dlatego zdecydowaliśmy się w nie zaangażować.” – mówi Artur Gortych, założyciel 3dart oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Efigence Sp. z o.o.
„Projekt realizowany z expertią jest jednym z największych i najbardziej kompleksowych projektów informatycznych w Polsce. Dzięki temu pozwala nam na wykazanie pełnych kompetencji firmy. System działający obecnie to dedykowana platforma umożliwiająca definiowanie dowolnych produktów ubezpieczeniowych oraz tworzenie ścieżek kwotacji. System oparty jest na technologii serwerów aplikacji Enterprise Java Beans. Korzyści wynikające z zastosowania tego światowego standardu to przede wszystkim transakcyjność i skalowalność. Rozwiązanie charakteryzuje się dużą elastycznością, jest otwarte na szerokie spektrum produktów, serwerów i aplikacji. Jednak skala
i poziom skomplikowania systemu są bardzo duże.” – powiedział Marcin Chałotowski, Prezes Zarządu Efigence Sp. z o.o.

INFORMACJE O FIRMACH:
MCI jest funduszem Technology Venture Capital wyspecjalizowanym w inwestycjach w branży IT. Celem działalności funduszu jest wspomaganie wybranych przedsiębiorstw działających na polskim rynku teleinformatycznym przez wspieranie ich kapitałem, wiedzą i doświadczeniem. W skład grupy MCI wchodzą spółki: JTT Computer, CCS S.A., Bankier.pl S.A., Process4E S.A., Expertia S.A., Travelplanet.pl S.A., Biprogeo S.A., S4E S.A. oraz Synergy Polska S.A.

Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A. powstał w marcu 2000 roku jako start up internetowy. W grudni 2000 roku spółka uruchomiła serwis internetowy www.expertia.pl umożliwiający porównywanie i sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem internetu. Na bazie technologii wykorzystanej przy tworzeniu serwisu internetowego, expertia przygotowała system akwizycji i administrowania ubezpieczeniami przeznaczony dla pośredników ubezpieczeniowych działających w całym kraju. Wykorzystanie internetu do gromadzenia danych
o ubezpieczających i automatyzacja przetwarzania tych danych stwarza realne szanse na poprawę efektywności usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wraz z propagowaniem nowej jakości pośrednictwa polegajacej na obiektywnym porównywaniu produktów ubezpieczeniowych, stanowi to misję spółki. Wypracowana technologia
i logistyka zwierania ubezpieczeń stanowią podstawę do ich wykorzystania zarówno w segmencie agencji ubezpieczeniowych, dealerów samochodowych jak i wśród innych, tradycyjnych kanałów akwizycji ubezpieczeń. Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A. prowadzi również tradycyjną działalność brokerską uzyskując z tego tytułu przychody przekraczające milion złotych w roku 2001. Udziałowcami spółki są jej pomysłodawcy i założyciele: prezes Zarządu Maciej Bud-Gusaim, wieceprezes Zarządu ds. Ubezpieczeń Arkagiusz Świercz, członek zarządu Paweł Kowalik, MCI Management S.A. oraz grupa indywidualnych inwestorów.
Efigence sp. z o.o. jest jedną z dwóch spółek – obok Artegence Sp. z o.o. – wyłonionych z 3dart.com Sp. z o.o. Efigence – jako spółka doradczo-technologiczna wdraża i projektuje rozwiązania dla rynków B2B i B2C. Specjalizuje się w dostarczaniu najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w zakresie systemów transakcyjnych, komunikacji, zarządzania przedsiębiorstwem, sprzedaży i logistyki. Wiedzę technologiczną łączy z wiedzą menedżerską realizując kompleksowe usługi doradcze i edukacyjne dla biznesu.

18.12.2001 Pobierz PDF