Aktualności

Doskonałe wyniki MCI.TechVentures i MCI.BioVentures

18.01.2012 Pobierz PDF

Dwa spośród należących do Grupy MCI funduszy, MCI.TechVentures i MCI.BioVentures, zanotowały w zeszłym roku bardzo dobre wyniki, osiągając roczne stopy zwrotu za rok 2011 na poziomie – odpowiednio – 28,09% i 28,20%.

„Strategie inwestycyjne funduszy Grupy MCI opierają się na selektywnym podejściu do sektorów w których działają spółki, ich etapów rozwoju oraz zakładają aktywną współprace z zespołami zarządzającymi. Trafność tego podejścia potwierdzona jest przez osiągane wyniki. W przypadku funduszu MCI.TechVentures strategia inwestycyjna zakłada koncentrację na spółkach w fazie wzrostu działających w segmentach rynku o wysokiej stopie wzrostu oraz tych segmentach, w których liderzy osiągają efekty skali oraz budują potencjał konsolidacji rynku.” – powiedział Sylwester Janik, zarządzający MCI.TechVentures, członek zarządu i partner MCI Management SA.

„Spółki branży medycznej i biotechnologicznej, w które zainwestował MCI.BioVentures, doskonale radziły sobie w zeszłym roku, sumarycznie osiągnęły one wzrost przychodów o 25% w stosunku do 2010 r. W maju 2011r. Genomed SA – spółka z portfela funduszu – zadebiutowała na NewConnect, a w grudniu 2011 r. dokonaliśmy pierwszego całkowitego wyjścia z inwestycji, sprzedając MedCasco do inwestora strategicznego i osiągając atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji. Realizując te działania rozpoczęliśmy fazę dezinwestycji, co – umożliwiając realizację zysków – jest korzystne dla inwestorów. Powyższe działania przełożyły się na wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych MCI.BioVentrures FIZ o 28,20% co stanowi jeden z najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w 2011 r. Perspektywy branży na ten rok wyglądają równie interesująco, zamierzamy zatem kontynuować budowanie doskonałego wyniku.” – mówi Grzegorz Gromada, zarządzający MCI.BioVentures, venture partner MCI Management SA.

18.01.2012 Pobierz PDF