Aktualności

Decyzje NWZA MCI Management SA. Zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki. Nowy skład Rady Nadzorczej

22.12.2010 Pobierz PDF

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI zaakceptowało proponowany przez Zarząd plan rozwoju Grupy. Nowa struktura organizacyjna ma umożliwić rozpoznanie wartości firmy i zespołów zarządzających poprzez oddzielenie działalności zarządzania funduszami
od działalności inwestycyjnej MCI Management SA. Do grona Rady Nadzorczej dołączył znany ekonomista, profesor Marek Góra.

Pierwsza faza projektu zmian, przeprowadzona jeszcze w tym roku, będzie obejmować przeniesienie do nowej spółki usług o charakterze asset management, czyli umów o zarządzanie i doradztwo związanych z zarządzanymi funduszami. Przeniesione także zostaną zespoły zarządzające poszczególnymi funduszami. Tym samym MCI Management pozostanie Inwestorem, do którego należeć będzie majątek ulokowany w poszczególnych funduszach (poprzez posiadane certyfikaty inwestycyjne poszczególnych FIZ-ów; będzie to działalność inwestycyjna o charakterze fund of funds – FOF).

W tym samym czasie tworzona zostaje docelowa spółka MCI Partners SA, w 100% zależna od MCI Management, do której w pierwszej połowie 2011 roku zostanie wniesione MCI Capital TFI SA oraz usługi asset management. TFI pozostanie nadal platformą tworzenia nowych funduszy, zarządzanych przez MCI Partners. Szeroką grupę inwestorów inwestujących na rynku PE/VC za pośrednictwem grupy MCI (tu: posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych) będą mogli tworzyć inwestorzy indywidualni (kanały sprzedaży bankowej), instytucje publiczne (jak KFK, czy fundusze emerytalne), a także inne FOF, w tym MCI Management.

Celem projektu jest nie tylko oddzielenie działalności zarządzania od działalności inwestycyjnej,
co umożliwi wycenę firmy zarządzającej, a także pozwoli powiązać przychody z usług zarządzania z kosztami operacyjnymi; pozwoli to także na pełniejszą kontrolę kosztów i ocenę efektywności zarządzania.

„W wielu raportach analitycznych wskazywano, że w wycenie giełdowej akcji MCI nie uwzględnione jest nasze dziesięcioletnie know-how jako firmy zarządzającej. Wyniki z zarządzania, jakie osiąga MCI wyróżniają nas na tle Polski i Europy, a jednak inwestorzy giełdowi patrzą na nas wyłącznie przez pryzmat majątku rozlokowanego w poszczególnych funduszach.” – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Management SA. „Mając na uwadze dobro naszych Akcjonariuszy chcemy wykazać, że na pełną wartość akcji składa się nie tylko majątek, ale także nasze doświadczenie i satysfakcjonujące stopy zwrotu z prowadzonych inwestycji.” – dodał Czechowicz.

W konsekwencji tych zdarzeń nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej MCI Management SA. Panowie: Waldemar Sielski oraz Dariusz Adamiuk złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie, w związku z zamiarem uczestnictwa w Radzie Nadzorczej MCI Partners S.A.

Jednocześnie do Rady Nadzorczej MCI Management dołączył Pan Marek Góra, Profesor w Szkole Głównej Handlowej, gdzie wykłada makroekonomię, ekonomię emerytalną, ekonomię pracy i politykę ekonomiczną (wcześniej także ekonometrię i prognozowanie).
W przeszłości pracował naukowo w Erasmus University Rotterdam, London School of Economics, ifo Economic Research Institute w Monachium. Jest Research Fellow’em w William Davidson Institute (Michigan), w IZA (Bonn) i Netspar (Tilburg). Marek Góra jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii emerytalnej, ekonomii pracy, bezrobocia i polityki rynku pracy. Jest członkiem polskich i międzynarodowych organizacji ekonomistów. Pracował w OECD (DELSA). Jest współautorem projektu nowego polskiego systemu emerytalnego i liderem zespołu reformatorów. Uczestniczy w pracach nad reformami systemów emerytalnych w innych krajach.

22.12.2010 Pobierz PDF