Aktualności

Debiut obligacji MCI Management SA na rynku CATALYST

26.10.2009 Pobierz PDF

Papiery dłużne MCI Management SA, jako pierwsze obligacje korporacyjne notowane na nowym rynku alternatywnym Catalyst.

„Jesteśmy dumni, że możemy być pierwsi, choć wiemy, że nie jest łatwo być pionierem. Wierzymy, że nasz przykład zachęci inne podmioty do pozyskiwania kapitału poprzez emisję instrumentów dłużnych. Zachęcamy też innych Emitentów do wprowadzenie ich papierów na rynek CATALYST. Im więcej instrumentów będzie tu notowanych, tym większe zainteresowanie nimi ze strony inwestorów. To zaś pozytywnie przełoży się na ich płynność.” – mówi Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI.

Wrześniowa niepubliczna emisja trzyletnich obligacji serii B zamiennych na akcje MCI Management SA, debiutujących dziś na CATALYST, zakończyła się sukcesem. Z uwagi na wysoki popyt, przekraczający podaż konieczna była redukcja zleceń. Emisja skierowana była głównie do inwestorów instytucjonalnych. Wielkość emisji wyniosła 5.000 szt. o łącznej wartości 50 mln zł. W gronie obligatariuszy, którym przydzielone zostały obligacje, znalazło się m.in. kilkanaście funduszy (inwestycyjne i OFE). Wysokie zainteresowanie obligacjami MCI, było dowodem na to, czego w obecnych czasach poszukują wymagający inwestorzy finansowi. Obligacje zostały wprowadzone na rynek CATALYST ze względu na wiarygodność, jaką zapewniają publiczne notowania instrumentów finansowych.

Obligacje serii B są to obligacje na okaziciela, trzyletnie, zamienne na akcje MCI serii J. Termin wykupu został ustalony na 10 września 2012 r. (w przypadku nie zrealizowania prawa do zamiany obligacji na akcje). Cena konwersji została ustalona na 6,25 PLN. MCI Management SA ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, jednak nie wcześniej niż po dniu 11 września 2011 r. oraz pod warunkiem, że chociażby jeden raz cena akcji MCI Management SA notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA przekroczy cenę zamiany o 50%. Odsetki będą płacone półrocznie w datach: 12 marca 2010 r., 10 września 2010 r., 11 marca 2011 r., 9 września 2011 r., 9 marca 2012 r. oraz 10 września 2012 r.

26.10.2009 Pobierz PDF