Aktualności

Dalszy wzrost wyników funduszu MCI w I kwartale 2006 r.Nowe inwestycje realizowane zgodnie z planem

08.05.2006 Pobierz PDF

Po pierwszym kwartale 2006 r. fundusz MCI Management S.A. uzyskał 2,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co stanowi prawie 100% wzrostu w stosunku do porównywalnego wyniku netto w I kwartale 2005 r. Jednostkowy wynik netto MCI za ten sam okres 2006 roku wyniósł 2,40 mln zł.
Skonsolidowane przychody w I kwartale 2006 r. wyniosły 13,5 mln zł i przekroczyły o 3,5 mln zł przychody osiągnięte w I kwartale 2005 r. Wzrost przychodów spowodowany został lepszymi od ubiegłorocznych wynikami sprzedażowymi spółek portfelowych, ponadto MCI Management SA od czerwca 2005 roku w pełni konsoliduje przychody dynamicznie rozwijającej się spółki Hoopla.pl. Należy zwrócić uwagę, że od początku roku 2006 MCI nie konsoliduje już przychodów Travelplanet.pl SA.
W I kwartale 2006 r. fundusz MCI zrealizował jedno pełne wyjście z inwestycji w spółkę Biprogeo SA (rok wcześniej przeprowadzono sprzedaż spółek CK Adax Sp. z o.o. i Process4E SA). Pozytywne wyniki netto wynikają przede wszystkim z dobrych wyników kwartalnych większości spółek portfelowych oraz dalszego dynamicznego wzrostu wyceny internetowych spółek portfelowych, częściowo odzwierciedlonego w wynikach jednostkowych funduszu MCI.
Po I kwartale 2006 r. Zarząd MCI Management S.A. pozytywnie ocenia realizację planów finansowych funduszu i podtrzymuje oficjalne prognozy wyników na rok 2006.
W I kwartale 2006 r. MCI dokonało także znacznych wydatków inwestycyjnych. W marcu 2006 r. ostatecznie sfinalizowano zakup 25,07% spółki Telecom Media za kwotę 2.918 tys. zł, ponadto odbyły się dofinansowania i kolejne rundy inwestycji w spółkach: Comtica, DomZdrowia.pl, Hoopla.pl, Iplay.pl na łączną kwotę około 0,9 mln zł. Do końca półrocza fundusz MCI powinien zakończyć prace nad realizacją kolejnych 1-3 nowych projektów inwestycyjnych oraz upublicznieniem 2 kolejnych spółek portfelowych.

„Jesteśmy w okresie bardzo dobrej koniunktury na światowych rynkach technologicznych i finansowych, co jest zgodne z naszymi przewidywaniami z przed roku. Chcemy ten okres optymalnie wykorzystać do rozwoju portfela oraz realizacji nowych inwestycji funduszu” – Powiedział Tomasz Czechowicz , Prezes Zarządu MCI Management SA

08.05.2006 Pobierz PDF