Aktualności

Bogdan Wiśniewski –Associate Partner Funduszu MCI Management SA członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitalowych

26.06.2007 Pobierz PDF

Na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 Pan Bogdan Wiśniewski –Associate Partner Funduszu MCI Management SA ,został wybrany członkiem Zarządu PSIK.

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce. Jest też otwarte dla innych osób, firm i instytucji zainteresowanych w rozwoju sektora private quity/venture capital w Polsce . Celem PSIK jest ułatwianie inwestycji, wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital na terenie Polski i reprezentacja interesów tego sektora.

„Wybór do Zarządu tak prestiżowej organizacji jak Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych traktuję jako wyróżnienie zarówno dla MCI Management SA jak i dla siebie osobiście. Chciałbym w ramach tej organizacji pracować nad upowszechnianiem wiedzy o możliwościach pozyskiwania kapitału wśród polskich przedsiębiorców, zwiększeniem obecności renomowanych funduszy VC w Polsce i regionie, a także nawiązywaniem kontaktów z organizacjami inwestorów w Europie Środkowe” –powiedział Bogdan Wiśniewski , Associate Partner Funduszu MCI Management SA .

Bogdan Wiśniewski –Associate Partner

Studiował matematykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1984-1991 był Dyrektorem Generalnym i Prezesem Zarządu Grupy Karen. Od roku 1991 pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży w Dell Computers Poland, a następnie pracował jako Dyrektor Generalny SAD Apple IMC Poland i Dyrektor do Spraw Inwestycji w ComputerLand SA. Od roku 1997 był Wiceprezesem Zarządu w ComputerLand SA. W latach 2001- 2004 zajmował kolejno stanowisko Prezesa Zarządu w Centrum Handlu Internetowego Vendi.pl, Dyrektora Generalnego w SAD Apple IMC Poland oraz Prezesa Zarządu Optimus SA. Od maja 2005 był Project Managerem Funduszu MCI w obszarach VOIP / VMNO, obecnie pełni funkcje Członka Zarządu MCI.

26.06.2007 Pobierz PDF