Aktualności

Alternative Investments Partners Sp. z o.o. zapłacił tytułem gwarancji 5,3 mln zł

07.12.2012 Pobierz PDF

Alternative Investments Partners Sp. z o.o. zapłacił tytułem gwarancji 5,3 mln zł na rzecz funduszu MCI. CreditVentures FIZ, którego 100% certyfikatów posiada MCI Management SA

Alternative Investment Partners Sp. z o.o (AiP), główny akcjonariusz MCI Management (posiada 45% akcji w kapitale zakładowym MCI), dokonała w dn. 7 grudnia br. zapłaty  5.345.327,57 zł na konto MCI.CreditVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Wpłata to konsekwencja realizacji postanowień „Umowy Zobowiązującej Do Sprzedaży” zawartej dn. 31 października 2010 r. pomiędzy MCI a AiP.

Zgodnie z wymienioną umowąMCI otrzymała gwarancję dotyczącą wartości nieruchomości wniesionych przez AiP docelowo do nowoutworzonego MCI.CreditVentures FIZ,  którego 100% certyfikatów inwestycyjnych posiada MCI.

Umowa zobowiązuje AiP do pokrycia wszelkich strat poniesionych przez MCI. CreditVentures FIZ lub jakikolwiek podmiot od niego zależny posiadający wniesione nieruchomości, jak również do finansowania ewentualnego spadku wyceny wartości nieruchomości, na jaki CreditVentures FIZ może być narażony w przypadku sprzedaży takich nieruchomości w ciągu 24 miesięcy od wniesienia. Wartość nieruchomości na dzień wykonania gwarancji została oszacowana przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

07.12.2012 Pobierz PDF