Digital DNA
Private Equity

Aktualności

Akumuluj MCI

27.02.2002 Pobierz PDF

Do końca drugiego kwartału 2002 r. zostanie zakończona reorganizacja działalności MCI Management. Ma ona przynieść znaczną redukcję kosztów. Tymczasem BDM PKO BP w raporcie z 15 lutego br. przewiduje, że 2002 r. będzie dla funduszu trudny, jednak najnowsza rekomendacja dla spółki brzmi akumuluj.

Reorganizacja ma na celu poprawę efektywności i obniżenie kosztów. Spółka zamierza obniżyć roczne koszty z 5,5 mln zł w roku 2001 do poziomu poniżej 2 mln zł po reorganizacji. Tymczasem w komunikacie poinformowała jedynie, że zwolniła 6 spośród 12 zatrudnionych osób. Jak udało się nam dowiedzieć, oszczędności powstaną także za sprawą podatku VAT, który wcześniej wliczany był w koszty, jak również rezygnacji z niektórych usług zewnętrznych i ograniczenia kosztów funkcjonowania biura. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na nowe inwestycje lub doinwestowanie działających spółek portfelowych. W tej chwili jest ich dziewięć, z czego sześć to firmy informatyczne,
a trzy- internetowe.
BDM PKO BP podkreśla, że w br. najważniejszy dla funduszu będzie dalszy rozwój spółek portfelowych i przygotowanie ich do wejścia inwestora lub debiutu na GPW. Do tego jednak potrzebna jest poprawa koniunktury. Zdaniem analityków, obecnie głównym zadaniem MCI jest doprowadzenie spółek portfelowych do etapu, kiedy będą w stanie same się finansować, a następnie osiągnięcie przez nie zyskowności. BDM PKO BP podkreśla, że zgodnie z zapowiedziami MCI, w br. większość z nich powinna zacząć generować dodatnie przepływy finansowe. Mimo to nie będzie to dobry moment na wyjście z inwestycji. Zarówno inwestorzy kapitałowi, jak i strategiczni są bardziej ostrożni, a wyceny w sektorze IT i internetowym znacząco spadły. Dlatego analitycy zwracają uwagę, że z punktu widzenia funduszu venture capital lepiej będzie podnosić wartość spółek i zrealizować inwestycje w bardziej sprzyjających okolicznościach .
Analitycy zwracają uwagę, że ich wycena spółki jest bardzo konserwatywna. Za jej podstawę wzięto poziom wartości księgowej powiększony o ewentualną premię. Dało to 1,56 zł na akcję, co w momencie wydania rekomendacji dawało ponad 35-proc. potencjał wzrostu. Jednak z powodu niechęci inwestorów do tego typu przedsięwzięć oraz zmian w akcjonariacie funduszu BDM PKO BP zdecydował się na rekomendację akumuluj.

Tomasz Muchalski

27.02.2002 Pobierz PDF