Aktualności

Akumuluj MC

07.03.2002 Pobierz PDF

W raporcie z 22 lutego 2002 r. Waldemar Bojara, doradca inwestycyjny DM BOŚ, zaleca akumulowanie papierów MCI Management. Cenę docelową jednej akcji funduszu wyznaczył na 1,37 zł.

Waldemar Bojara zwraca uwagę, że od udanego debiutu w lutym 2001 r. kurs MCI systematycznie spadał. Taki rozwój wydarzeń związany był z sytuacją na polskim i światowych rynkach i wyceną spółek nowych technologii, jak również z momentem wejścia MCI na rynek oraz strukturą akcjonariatu. Doszły do tego konflikty wśród akcjonariuszy, które w pewnym momencie można było uznać za wotum nieufności dla MCI. Skala spadków, zamieszanie wokół polityki informacyjnej i wyjście inwestorów instytucjonalnych wzbudziły nieufność wobec akcji MCI.

DM BOŚ podkreśla, że obecnie MCI posiada ciekawy portfel spółek. Większość z nich zanotowała jednak w 2001 r. stratę. Również w br. nie należy spodziewać się znacznej poprawy ich kondycji finansowej. Dlatego wycena portfela w dużej mierze będzie zależała od postrzegania branży IT.

Analitycy DM BOŚ wycenili portfel inwestycyjny MCI na 38,01 mln zł, czyli 1,01 zł na akcję. Gotówka i papiery wartościowe posiadane przez fundusz zostały wycenione na 0,36 zł na akcję. Analitycy wydali dla MCI rekomendację akumuluj. Jednocześnie doradzają zajmować pozycje przy spadku kursu w okolice 0,9-1,1 zł.

Nazwa kurs zmiana
MCI 1,13 +1,80%

Tomasz Muchalski

07.03.2002 Pobierz PDF