Aktualności

Akcjonariusze MCI Management przegłosowali kapitał docelowy

18.11.2015 Pobierz PDF

MCI Management może w kilku transzach podwyższyć kapitał zakładowy o maksymalnie 6,27 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie dla zarządu obowiązuje przez 2 lata.

MCI Management gromadzi kapitał na kolejne inwestycje. Zarząd funduszu otrzymał właśnie upoważnienie do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego o maksymalnie 6,27 mln akcji, czyli o maksymalnie 10% w stosunku do obecnej liczby akcji. Decyzję w tej sprawie podjęli akcjonariusze spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 17 listopada br.

– Po bardzo intensywnym pod względem inwestycyjnym roku, nie zamierzamy zwalniać tempa i w kolejnym roku planujemy zwiększyć skalę akwizycji. Kapitał docelowy to idealne narzędzie do elastycznego pozyskiwania dodatkowego kapitału na wypadek pojawienia się na rynku ciekawych okazji inwestycyjnych – powiedział Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI Management S.A.

Upoważnienie pozwala na dokonanie jednej lub kilku emisji nowych akcji i wygasa z upływem 2 lat. Za zgodą Rady Nadzorczej podwyższenie kapitału może się odbyć z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału będą wydawane jedynie za wkłady pieniężne.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego nie będzie niższa niż wyższa z dwóch wartości:

  • średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) spółki na GPW z okresu kolejnych trzydziestu dni bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez zarząd spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego,
  • średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) spółki na GPW z okresu kolejnych pięciu dni bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez zarząd spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego.

 

MCI MANAGEMENT SA – utworzony w 1999 r., to jeden z wiodących w regionie CEE, publicznie notowany fundusz private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii (DACH) oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego (CIS) i Turcji. MCI Management SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 r.

 

Więcej informacji: Mariusz Orłowski, rzecznik prasowy, 513 065 784, rzecznik@mci.eu; Bartosz Sawulski, sawulski@mci.eu

18.11.2015 Pobierz PDF