Aktualności

AIP zwiększa zaangażowanie w akcje MCI

05.09.2012 Pobierz PDF

Kontrolowana przez Tomasza Czechowicza spółka Alternative Investment Partners poinformowała o dokupieniu na giełdzie 6 tys. sztuk akcji funduszu MCI. AIP deklaruje, że z uwagi na znaczące niedoszacowanie papierów zamierza nadal skupować je z rynku. Jeśli duże dyskonto będzie się utrzymywać, to w ciągu 12 m-cy może powiększyć swój stan posiadania nabywając do 5% akcji.

Tomasz Czechowicz wraz z AIP jest największym akcjonariuszem MCI i posiada na dzień 3 września 2012 r. 45,66% udziału w kapitale MCI. Pomimo coraz lepszych wyników funduszu kurs spółki od ponad roku porusza się w trendzie bocznym. Zdaniem głównego inwestora jego poziom nie odzwierciedla w sposób prawidłowy wyceny spółki.

Wartość aktywów netto funduszu to około 550 mln zł. Wycena giełdowa to 280 mln zł, co oznacza to, że na jedną akcję przypada około 9 zł. Przy obecnym kursie w granicach 4,3-4,5 zł. MCI jest co najmniej dwukrotnie niedoszacowany – podkreśla Tomasz Czechowicz. Uważam, że to bardzo dobry moment do skupowania papierów z rynku. Jeśli tak duże dyskonto będzie się dłużej utrzymywać, AIP będzie zwiększać swoje zaangażowanie.

Skup papierów przez insiderów jest ograniczony prawnymi regulacjami, m.in. związanym z okresami zamkniętymi. Jednak przez najbliższe dwa miesiące nic nie stoi na przeszkodzie, by mogli oni nabywać akcje MCI.

Po pierwszym półroczu br. Grupa Kapitałowa MCI odnotowała 30 mln zł zysku netto i rekordową płynność (ponad 250 mln zł). W tym okresie Grupa osiągnęła również najwyższy w historii swojej działalności poziom wyjść (ponad 160 mln zł; exit/NAV=30%, podczas gdy benchmark kształtuje się w przedziale 10-15%). Grupa może także pochwalić się silnym bilansem, w którym współczynnik długu do kapitałów wynosi 15%.

05.09.2012 Pobierz PDF