Połączenie MCI i PEM – informacje

Aktualności

53/2020 Ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z planowanym połączeniem spółek MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.

20.11.2020 Pobierz PDF

Zarząd MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. („Spółka”) informuje, że w ramach działań przygotowawczych zmierzających do dokonania połączenia Spółki oraz Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („PEM”) („Połączenie”), o rozpoczęciu których Spółka informowała raportem bieżącym RB 52/2020 z dnia 30 października 2020 r., Zarządy Spółki oraz PEM uzgodniły parytet wymiany akcji PEM na akcje Spółki, który zostanie przyjęty w planie połączenia spółek.

Parytet wymiany został ustalony w oparciu o średni kurs akcji PEM oraz Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień publikacji raportu bieżącego RB 52/2020 dotyczącego planowanego połącznia spółek (tj. 30 października 2020 r.) i wynosi 91:100, co oznacza, że w procesie połączenia Spółki z PEM akcjonariusz PEM za 100 akcji PEM otrzyma 91 akcji Spółki.

Spółka będzie informować o dalszych działaniach związanych z Połączeniem na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

20.11.2020 Pobierz PDF