Aktualności

137% MCI.KONTYNUACJA DOBRYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ FUNDUSZU

16.11.2004 Pobierz PDF

Skonsolidowane wyniki MCI Management po trzech kwartałach 2004 roku wskazują na dalszy dynamiczny rozwój spółek portfelowych Funduszu. Większość spółek portfelowych kontynuuje trend wzrostu przychodów i poprawy rentowności.

W III kwartale 2004 r. Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. zanotowała wyższe o 37% przychody operacyjne (14.215 tys. zł) niż w III kwartale 2003 (10.343 tyś. zł). W tym kwartale Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 385 tyś. zł w porównaniu z 132 tyś. zł straty w III kwartale roku ubiegłego.
Narastająco trzy kwartały 2004 wyglądają zdecydowanie korzystniej niż w roku 2003. Grupa zanotowała 117% dynamikę wzrostu przychodów: 72.643 tyś. zł w porównaniu z 33.358 tyś. zł w tym samym okresie. Wynik brutto za trzy kwartały 2004 wyniósł 5.162 tyś. zł w porównaniu z 94 tyś. zł zysku netto rok temu, zaś wynik netto 4.749 tyś. zł w porównaniu z 102 tyś. zysku netto w roku ubiegłym.

MCI Management S.A. aktywnie poszukuje nowych inwestycji. Preferowane sektory to nowe przedsięwzięcia w obszarze technologii mobilnych,e-commerce i restrukturyzacje w obrębie branży informatycznej i internetowej.

„Priorytetem dla nas w chwili obecnej jest zrealizowanie minimum jeszcze jednej nowej inwestycji w 2004 rok , kontynuacja dobrych wyników spółek portfelowych jak również przygotowanie atrakcyjnych inwestycji na rok 2005. Pracujemy również nad wyjściami z dotychczasowych inwestycji”– powiedział Dyrektor Finansowy MCI Management S.A. Tomasz Czuczos.

16.11.2004 Pobierz PDF