Misja

Misją MCI Capital S.A. jest dostarczanie swoim Inwestorom wysokich, stabilnych stóp zwrotu
poprzez budowę wartości spółek oraz wsparcie najlepszych zespołów przedsiębiorców i menedżerów
w realizacji ich celów biznesowych, korzystając z kapitału marki MCI, kompetencji profesjonalnego
zespołu i najlepszych światowych praktyk.

 

O nas

MCI Capital S.A. to jedna z najdynamiczniejszych grup Private Equity we Wschodzącej Europie. Fundusz specjalizuje się w procesach transformacji cyfrowej, inwestując w czyste modele internetowe (tzw. pure players), spółki przenoszące model biznesowy z tradycyjnej do cyfrowej gospodarki oraz spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej.

Inwestycje realizowane są w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii (DACH), w krajach byłego Związku Radzieckiego (CIS) i w Turcji.

Obecnie wartość certyfikatów inwestycyjnych wynosi ponad 1,5 mld PLN. Wartość aktywów w zarządzaniu funduszy to ok. 2,2 mld PLN. Fundusze, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI Capital S.A., zrealizowały łącznie ponad 60 projektów inwestycyjnych oraz ponad 30 wyjść z inwestycji, osiągając średnioroczną stopę zwrotu na poziomie ok. 23%, co uplasowało je w czołówce europejskich funduszy Private Equity.

MCI Capital S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 roku oraz jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

MCI.fundusz
technologiczny
typu evergreen

1999
Założenie Funduszu MCI
Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
82 mln PLN
straty netto w 2016 r.
Ponad 1,5 mld PLN wartości certyfikatów inwestycyjnych
Inwestycje w regionach CEE / DACH / CIS / Turcji
Ok. 50% portfolio ulokowane poza Polską
Trackrecord ponad 60 projektów inwestycyjnych
Wartość inwestycji do 35 mln EUR przez fundusze, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI Capital

Strategia inwestycyjna: digital disruption, adaptation, ecosystem.

ponad 30 wyjść z inwestycji
18-letni trackrecord IRR na poziomie 24%
min. 300 mln PLN exit’ów rocznie

Struktura akcjonariatu

  • MCI Management Sp. z o.o. (wraz z Tomaszem Czechowiczem) (64,07%)
  • pozostali inwestorzy (35,93%)

wg. stanu na dzień 6 grudnia 2017 r.