RB 9/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), zwołane na 9 stycznia 2017 roku, przerwane do dnia 18 stycznia 2017 roku oraz następnie przerwane do dnia 1 lutego 2017 roku, zarządziło przerwę w obradach NWZ do dnia 8 lutego 2017 roku do godziny 10.00. NWZ będzie kontynuowane w siedzibie Spółki w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej podczas obrad NWZ w dniu 1 lutego 2017 roku. Treść podjętej uchwały, włącznie z wynikami głosowania, zaprezentowana jest w zalaczniku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 01/02/2017 11:43