RB 7/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zgłoszenie sprzeciwów do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku, przedstawiciel akcjonariusza Spółki zgłosił sprzeciwy do następujących uchwał:

 1. Uchwała nr 05/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
 2. Uchwała nr 06/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
 3. Uchwała nr 07/ZWZ/2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
 4. Uchwała nr 08/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
 5. Uchwała nr 09/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Czechowiczowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
 6. Uchwała nr 10/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Ewie Ogryczak z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
 7. Uchwała nr 12/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Konopińskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
 8. Uchwała nr 14/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Grendowiczowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
 9. Uchwała nr 15/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
 10. Uchwała nr 19/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Czapskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
 11. Uchwała nr 21/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 28 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 28/06/2019 20:22