RB 5/2020 Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) w związku ze zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w załączeniu przekazuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku”, przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 9 czerwca 2020 roku.

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 10/06/2020 18:10