RB 5/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) w związku ze zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w załączeniu przekazuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku”, przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 11 czerwca 2019 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 11/06/2019 16:35