RB 5/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. w dniu 18 stycznia 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2017 roku, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki („NWZ”), zwołanego na 9 stycznia 2017 roku, przerwanego do dnia 18 stycznia 2017 roku, zgłoszono sprzeciw do następującej uchwały:

– Uchwała nr 13/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

Sprzeciw został zgłoszony przez akcjonariusza Spółki – CKS Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

RB 4/2017 opublikowano treść uchwały podjętej przez NWZ, w stosunku do której zgłoszono sprzeciw.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 18/01/2017 13:00