RB 51/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat:  Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 3 października 2018 roku, otrzymał od Pana Krzysztofa Konopińskiego, osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 03/10/2018 21:56