RB 38/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana w Radzie Nadzorczej

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Czapskiego na wspólną pięcioletnią kadencję.

Pan Piotr Czapski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Spółki spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do Spółki osób prawnych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Piotr Czapski jest doradcą EQT, wiodącej europejskiej grupy funduszy private equity zarządzającej około 30 mld Euro kapitału. W 2008 roku otworzył Warszawskie biuro EQT Partners i do 2013 roku jako Partner zarządzał operacjami EQT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ukończył studia na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle, USA, gdzie w roku 1992 uzyskał tytuł magistra i w roku 1995 doktorat z Elektroniki i gdzie w latach 1992-1995 pracował jako asystent. W latach 1995-1997 pracował w Chrysler Corporation w dziale badań. Posiada 4 patenty w dziedzinie motoryzacji. Po powrocie do Polski w 1997 roku dołączył do McKinsey & Co., gdzie zajmował stanowisko Partnera i zarządzał oddziałem McKinsey’s Business Technology Practice w Europie Wschodniej. W latach 2005-2008 był Członkiem Zarządu w Netia S.A. Jako Członek Zarządu był odpowiedzialny za strategię, rozwój i transakcje M&A. W latach 2008-2009 pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Netia S.A., a w latach 2006-2007 P4. W latach 2008-2016 był również Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej HTL – Strefa, w latach 2008-2013 był członkiem Rady Nadzorczej Blizoo w Bułgarii a w latach 2012-2013 Atos Medical w Szwecji. Od 2013 roku zasiada w Radzie Nadzorczej MCI Capital S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. przedstawia się następująco:

  1. Mariusz Grendowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
  2. Jarosław Dubiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
  3. Przemysław Głębocki – Członek Rady Nadzorczej Spółki,
  4. Franciszek Hutten – Czapski – Członek Rady Nadzorczej Spółki,
  5. Piotr Czapski – Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 28/06/2018 14:04