RB 37/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2018 roku, otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Michała Staszkiewicz rezygnację z dniem 19 czerwca 2018 roku z członkostwa w Zarządzie Spółki.

Pan Michał Staszkiewicz nie wskazał przyczyny rezygnacji.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak  – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 19/06/2018 17:57