RB 33/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd Private Equity Managers S.A. zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) w dniu 30 grudnia 2015 r. wzięli udział:

– Alternative Investement Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, dysponująca na NWZ 1.260.886 szt. akcji, stanowiącymi 37,80 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 1.260.886 głosów na NWZ, stanowiących 37,80 % ogólnej liczby głosów oraz 78,24 % głosów obecnych na NWZ.

– MCI Capital S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, dysponująca na NWZ 350.641 szt. akcji, stanowiącymi 10,51 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 350.641 głosów na NWZ, stanowiących 10,51 % ogólnej liczby głosów oraz 21,76 % głosów obecnych na NWZ.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/12/2015 15:03