RB 3/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd Private Equity Managers S.A. zawiadamia, iż w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) w dniu 9 stycznia 2017 r. wzięli udział i posiadali co najmniej 5% liczby głosów następujący akcjonariusze:

– MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na NWZ 1.287.275 szt. akcji, stanowiącymi 37.60 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 1.287.275 głosów na NWZ, stanowiących 37,60 % ogólnej liczby głosów oraz 52,33 % głosów obecnych na NWZ,

– MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na NWZ 350.641 szt. akcji, stanowiącymi 10,24 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 350.641 głosów na NWZ, stanowiących 10,24 % ogólnej liczby głosów oraz 14,25 % głosów obecnych na NWZ,

– CKS Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 43/2, dysponująca na NWZ 544.005 szt. akcji, stanowiącymi 15,89 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 544.005 głosów na NWZ, stanowiących 15,89 % ogólnej liczby głosów oraz 22,11 % głosów obecnych na NWZ,

– AMC III Mooon B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Herengracht 424 1, dysponująca na NWZ 277.921 szt. akcji, stanowiącymi 8,12 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 277.921 głosów na NWZ, stanowiących 8,12 % ogólnej liczby głosów oraz 11,30 % głosów obecnych na NWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 13/01/2017 10:44