RB 28/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana w Radzie Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2018 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Przemysława Schmidt rezygnację z dniem 1 czerwca 2018 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Pan Przemysław Schmidt nie wskazał przyczyny rezygnacji.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak  – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 01/06/2018 16:17