RB 23/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiany w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Kapica w skład Zarządu Spółki.

Skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

  1. Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
  2. Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu
  3. Krzysztof Konopiński – Członek Zarządu
  4. Paweł Kapica – Członek Zarządu

Pan Paweł Kapica nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Spółki spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do Spółki osób prawnych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pan Paweł Kapica, jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego Paweł Kapica oraz od ponad 9 lat związany jest z kancelarią Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k. obecnie jako jej wspólnik. W ramach praktyki kancelarii specjalizuje się w prawie fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem sektora e – commerce.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak  – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 01/06/2017 17:03