RB 22/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana w Radzie Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 22 maja 2018 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Adama Maciejewskiego rezygnację z dniem 22 maja 2018 roku, godzina 16.00. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Pan Adam Maciejewski nie wskazał przyczyny rezygnacji.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak  – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 22/05/2018 16:49