RB 20/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2017 roku, otrzymał rezygnację Pana Adama Niewińskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Rezygnacja została złożona w dniu 1 czerwca 2017 roku.

Pan Adam Niewiński pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Adam Niewiński nie wskazał przyczyny rezygnacji.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak  – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 01/06/2017 14:48