RB 20/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na ZWZ Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd Private Equity Managers S.A. zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) w dniu 29 czerwca 2015 r. wzięli udział:

– Alternative Investement Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, dysponująca na ZWZ 1.260.886 szt. akcji, stanowiącymi 37,80 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 1.260.886 głosów na ZWZ, stanowiących 37,80 % ogólnej liczby głosów oraz 55,94 % głosów obecnych na ZWZ.

– Cezary Smorszczewski zamieszkały w Emowie, dysponujący na ZWZ 517.616 szt. akcji, stanowiącymi 15,52 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 517.616 głosów na ZWZ, stanowiących 15,52 % ogólnej liczby głosów oraz 22,96 % głosów obecnych na ZWZ.

– MCI Management S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, dysponująca na ZWZ 341.961 szt. akcji, stanowiącymi 10,25 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 341.961 głosów na ZWZ, stanowiących 10,25 % ogólnej liczby głosów oraz 15,17 % głosów obecnych na ZWZ.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 06/07/2015 09:22