RB 19/2016

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiany w Zarządzie Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2016 roku, otrzymał rezygnację Pana Cezarego Smorszczewskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz z członkostwa w Zarządzie Spółki. Pan Cezary Smorszczewski nie wskazał przyczyny rezygnacji.
Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że w dniu 7 grudnia 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę o powierzeniu „Wiceprezesowi Zarządu” Tomaszowi Czechowicz funkcji „Prezesa Zarządu”. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie w dniu 8 grudnia 2016 roku.
Tomasz Czechowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Spółki spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do Spółki osób prawnych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Tomasza Czechowicz:
Tomasz Czechowicz posiada tytuł magistra w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, uzyskany na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1997 r. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, w roku 1998. Również w 1998 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Minnesoty. W 1994 roku uzyskał tytuł inżyniera organizatora przemysłu Politechniki Wrocławskiej.
Posiada tytuł magistra w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, uzyskany na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1997 r. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, w roku 1998. Również w 1998 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Minnesoty. W 1994 r. uzyskał tytuł inżyniera organizatora przemysłu Politechniki Wrocławskiej.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:
1) JTT-Computer S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w której w latach 1990 – 1998 pełnił funkcję prezesa zarządu, odpowiedzialnego za General Management największego polskiego producenta komputerów osobistych;
2) MCI Capital, w której jako prezes zarządu oraz partner zarządzający w latach 2001 – 2016 odpowiedzialny był za General Management jednej z największych polskich grup private equity;
3) MCI Capital, w której jako wiceprezes zarządu oraz partner zarządzający w okresie od marca 2014 r. odpowiedzialny jest za Co-General Management jednej z największych polskich grup private equity;
4) Geewa a.s., Praga, Czechy, w której jako członek rady nadzorczej, począwszy od 2008 r., odpowiedzialny jest za opiniowanie i współdecydowanie w zakresie kluczowych aspektów strategicznych i operacyjnych jednego z liderów rynku online gaming w Europie Wschodniej;
5) Frisco.pl S.A., w której jako członek rady nadzorczej, począwszy od 2012 r. odpowiedzialny jest za opiniowanie i współdecydowanie w zakresie kluczowych aspektów strategicznych i operacyjnych jednego z liderów polskiego rynku e-commerce;
6) European Institute of Technology and Innovation, w której jako członek rady doradczej, począwszy od 2012 r. odpowiedzialny jest za opiniowanie długofalowych programów mających pobudzić innowacyjność w krajach Unii Europejskiej;
7) KupiVIP Holding, Rosja, w której jako obserwator, począwszy od 2012 r. odpowiedzialny jest za monitorowanie w zakresie kluczowych aspektów strategicznych – operacyjnych jednego z liderów rosyjskiego rynku e-commerce;
8) Windeln.de, Niemcy, w której jako członek rady doradczej, począwszy od 2013 r. odpowiedzialny jest za opiniowanie i współdecydowanie w zakresie kluczowych aspektów strategicznych i operacyjnych jednego z liderów niemieckiego rynku e-commerce;
9) Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turcja, w której jako członek rady dyrektorów, począwszy od 2013 r. odpowiedzialny jest za opiniowanie i współdecydowanie w zakresie kluczowych aspektów strategicznych i operacyjnych największej tureckiej grupy informatycznej;
10) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w której jako członek Komitetu ds. Strategii, począwszy od 2014 r. odpowiedzialny jest za opiniowanie projektów strategicznych GPW.
W Private Equity Managers S.A. pełnił początkowo funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej (od chwili powstania Spółki). W ramach pełnienia funkcji w Private Equity Managers S.A., wykonuje i wykonywał czynności określone w Statucie, odpowiedzialny był również za współtworzenie i realizację długoterminowej strategii rozwoju Spółki oraz Grupy Private Equity Managers S.A., współtworzenie i realizację rocznego biznes planu Private Equity Managers S.A. oraz Grupy Private Equity Managers S.A., wsparcie poszczególnych projektów i zadań wg biznes planu i adhoc, współzarządzanie ryzykiem Grupy

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Konopiński – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 07/12/2016 20:58