RB 17/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat:  Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2017 roku, otrzymał od podmiotu blisko związanego z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, Panem Jarosławem Dubińskim oraz z Prezesem Zarządu Spółki Panem Tomaszem Czechowicz oraz z Wiceprezesem Zarządu Spółki Panią Ewą Ogryczak oraz od Pana Jarosława Dubińskiego, Pana Tomasza Czechowicz oraz Pani Ewy Ogryczak, powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 13/04/2017 14:42