RB 16/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd Private Equity Managers S.A. zawiadamia, iż w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) zwołanego na dzień 15 lutego 2017 r., wzięli udział i posiadali co najmniej 5% liczby głosów następujący akcjonariusze:

– MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na NWZ 1.287.275 szt. akcji, stanowiącymi 37.60 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 1.287.275 głosów na NWZ, stanowiącymi 37,60 % ogólnej liczby głosów oraz 59,00 % głosów obecnych na NWZ,

– MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na NWZ 350.641 szt. akcji, stanowiącymi 10,24 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 350.641 głosów na NWZ, stanowiącymi 10,24 % ogólnej liczby głosów oraz 16,07 % głosów obecnych na NWZ,

– CKS Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 43/2, dysponująca na NWZ 544.005 szt. akcji, stanowiącymi 15,89 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 544.005 głosów na NWZ, stanowiącymi 15,89 % ogólnej liczby głosów oraz 24,93 % głosów obecnych na NWZ.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 21/02/2017 09:38