RB 13/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat:  Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 30 września 2019 roku, otrzymał od Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Ewy Ogryczak oraz Członka Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Konopińskiego, powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/09/2019 16:03