RB 12/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Określenie celu nabycia akcji własnych Spółki

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers Spółka Akcyjna („Spółka”), w związku z wygaśnięciem dnia 31 grudnia 2018 roku, Regulaminu Skupu Akcji Własnych Private Equity Managers Spółka Akcyjna („Program Skupu”), niniejszym informuje o przeznaczeniu w dniu 10 września 2019 roku, 4.794 akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu w celu wypełnienia zobowiązań Spółki wynikających z programów motywacyjnych przyjętych: uchwałą numer 5 Rady Nadzorczej Spółki powziętej w dniu 11 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Wiceprezes Zarządu Spółki Ewy Ogryczak oraz uchwałą numer 6 Rady Nadzorczej Spółki powziętej w dniu 11 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Członka Zarządu Spółki Krzysztofa Konopińskiego („Uchwały Rady Nadzorczej”). Na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu Spółki Ewa Ogryczak oraz Krzysztof Konopiński uprawnieni są do nabycia po 2.397 akcji własnych Spółki po cenie 1,00 złoty za każdą nabywaną akcję własną Spółki.

Skup akcji w ramach Programu Skupu, realizowany był na podstawie:

– uchwały nr 6/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego,

– uchwały nr 22/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego,

– uchwały nr 22/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego,

– uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Skupu Akcji Własnych Private Equity Manageres Spółka Akcyjna,

–  uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulamin Skupu Akcji Własnych Private Equity Managers Spółka Akcyjna.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 10/09/2019 13:04