RB 12/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o uchwale podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 lutego 2017 roku. Treść podjętej uchwały, włącznie z wynikami głosowania zaprezentowana jest załączniku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 08/02/2017 12:11