RB 10/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazania raportów okresowych w 2015 roku:

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok – 30 kwietnia 2015 roku,
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 roku,
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 19 sierpnia 2015 roku,
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku – 12 listopada 2015 roku.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

Zgodnie z §102 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku.

Tomasz Czechowicz –  Prezes Zarządu

Cezary Smorszczewski – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 28/04/2015 14:53