RB 1/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

 

Temat: Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Niniejszym, działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Zarząd Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 marca 2015 r. Spółka przystąpiła do systemu ESPI.

Spółka rozpocznie przekazywanie za pośrednictwem systemu ESPI informacji wymaganych przepisami prawa z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Cezary Smorszczewski – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 23/03/2015 15:46