7/2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat:  Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 czerwca 2020 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki Tomasza Czechowicza powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 16/06/2020 23:33