7/2021 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 14 stycznia 2021 roku („NWZ”), wznowione w dniu 18 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00, przerwane do 18 stycznia 2021 r. do godziny 15:30, wznowione w dniu 18 stycznia 2021 r. o godzinie 15:30, ponownie zarządziło przerwę w obradach NWZ. NWZ zostanie wznowione w dniu 18 stycznia 2021 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.

Jednocześnie w załączniku Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez NWZ po wznowieniu obrad w dniu 18 stycznia 2021 roku o godz. 15:30 wraz z wynikiem głosowania.

Zarząd Private Equity Managers S.A.

Data publikacji raportu: 18/01/2021 16:30