6/2021 Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd Private Equity Managers S.A. zawiadamia, iż w dniu 18 stycznia 2021 r. w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”), zwołanego na dzień 14 stycznia 2021 r., przerwanego do dnia 18 stycznia 2021 r. do godziny 10:00, wznowionego i przerwanego ponownie do dnia 18 stycznia 2021 r. do godziny 15:30 wzięli udział i posiadali co najmniej 5% liczby głosów następujący akcjonariusze:

– MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, dysponująca na NWZ 1.296.159 szt. akcji, stanowiącymi 37.86 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 1.296.159 głosów na NWZ, stanowiącymi 37.86 % ogólnej liczby głosów oraz 79,04 % głosów obecnych na NWZ oraz
– CKS Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, dysponująca na NWZ 338.974 szt. akcji, stanowiącymi 9,90 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 338.974 głosów na NWZ, stanowiącymi 9,90 % ogólnej liczby głosów oraz 20,67 % głosów obecnych na NWZ.

Zarząd Private Equity Managers S.A.

Data publikacji raportu: 18/01/2021 13:16