3/2021 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz treść uchwał podjętych oraz poddanych pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 14 stycznia 2021 roku („NWZ”) zarządziło przerwę w obradach NWZ. NWZ zostanie wznowione w dniu 18 stycznia 2021 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.

Jednocześnie w załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych oraz poddanych pod głosowanie podczas obrad NWZ w dniu 14 stycznia 2021 roku wraz z wynikami głosowań.

Zarząd Private Equity Managers S.A.

 

Data publikacji raportu: 14/01/2021 21:49