26/2021 Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. (,,Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w załączeniu przekazuje ,,Sprawozdanie Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku”, przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 8 czerwca 2021 roku.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 08/06/2021 23:39