26/2020 Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku informuje, że otrzymał informację o anulowaniu przez Hilton Warsaw City rezerwacji sali, w której miało się odbyć zwołane na dzień 14 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Jak wynika z otrzymanej informacji, powodem anulowania rezerwacji jest zamknięcie Hotelu ze względu na powstałe ograniczenia.

Mając na względzie wskazane powyżej, niezależne od Spółki okoliczności, Zarząd Spółki został zmuszony do zmiany miejsca odbycia zwołanego na dzień 14 stycznia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nowym miejscem odbycia zwołanego na dzień 14 stycznia 2021 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest Sala ZNP, znajdująca się w budynku przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie.

Zarząd Emitenta wskazuje, że termin, godzina oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie uległ zmianie.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowaną treść Ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 23/12/2020 19:39