RB 2/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. w dniu 9 stycznia 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki („NWZ”), zwołanego na 9 stycznia 2017 roku, zgłoszono sprzeciwy do następujących uchwał:

– Uchwała nr 6/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego,

– Uchwała nr 12/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

Sprzeciwy zostały zgłoszone przez akcjonariusza Spółki – CKS Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

RB 1/2017 opublikowano treść uchwał podjętych przez NWZ, ze wskazaniem uchwał w stosunku do których zgłoszono sprzeciwy.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 09/01/2017 17:15