21/2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. otrzymał rezygnację Pana Przemysława Głębockiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 13 kwietnia 2021 r. Dotychczas Pan Przemysław Głębocki pełnił w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej. Pan Przemysław Głębocki nie wskazał przyczyny rezygnacji.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 13/04/2021 19:33