18/2017

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat:  Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 maja 2017 roku, otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Niewińskiego, powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 19/05/2017 21:31