17/2021 Zmiana planu połączenia MCI Capital ASI S.A. z Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia planu połączenia Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, (,,Spółka”, ,,Spółka Przejmowana”) ze spółką MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą („MCI”, ,,Spółka Przejmująca”), Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. Spółka oraz MCI postanowiły dokonać zmiany uzgodnionego przez nie Planu Połączenia MCI Capital ASI S.A. z Private Equity Managers S.A. z dnia 30 listopada 2020 r. (,,Plan Połączenia”) i przyjęły nowe jednolite brzmienie Planu Połączenia, którego treść wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Konieczność dokonania zmian Planu Połączenia wynikała z aktualizacji parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a także z rozliczenia w dniu 26 stycznia 2021 r. wezwania na sprzedaż akcji Spółki Przejmowanej ogłoszonego przez Zarządy Spółki Przejmującej i spółki MCI Management Sp. z o.o. oraz przez Tomasza Czechowicza, w ramach którego przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Spółki rozpoczęło się 10 grudnia 2020 r.

Szczegóły dotyczące aktualizacji parytetu wymiany akcji zostały opisane w § 3 Planu połączenia z dnia 30 listopada 2020 r. zmienionego 26 lutego 2021 r. „Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej”.

Załączniki:

1) Zmiana planu połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną,

2) Plan połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 26/02/2021 19:24